MİSYONUMUZ 

Author Archives: Avrasya Energy

MİSYONUMUZ 

İnnovasyona önem veren öncü ve yaratıcı çözümlerimizle yaşanan hayata değer katan ve farklı kılan ürün ve hizmetler tasarlayıp sunmaktır. Topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak, daima referans olarak gösterilen ve tercih edilen bir şirket olmak, bu ilkelerin sürekliliğini sağlayıp, nitelikli, çağdaş ve yarını yansıtan yapıları tasarlamak, hayata geçirmek ve bu sayede yapı sektöründe yeniliklerin […] read more

Biyogaz nedir?

Biyogaz, hayvansal ve bitkisel atıkların oksijensiz ortamda ayrışması sonucu ortaya çıkan bir gaz karışımıdır. Bileşiminde %60–70 metan, %30–40 karbon dioksit, %0–2 hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve hidrojen bulunmaktadır. BİYOGAZ ÜRETİMİNDE KULLANILABİLECEK BAZI ATIKLAR Hayvansal atıklar: Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların gübreleri, insan dışkısı, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya […] read more

Karbon Siyahı Nedir?

Gaz veya sıvı haldeki karbonlu hidrojenlerden kısmi yanma, termik parçalanma veya her iki türlü elde edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen karbon taneciklerine “Karbon Siyahı” adı verilir. Geri kazanım işlemi sonucunda lastik miktarının %25-30 kadarı (işleme giren lastiğin cinsine göre) karbon siyahı olarak geri kazanılır. Karbon siyahı günümüzde birçok sanayi kolunda temel hammadde veya […] read more

Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar

Son yıllarda yüksek büyüme hızlarına sahip, ekstrem yetiştiricilik koşullarına kolayca adapte olan, birim alandan yüksek verim alınabilen (ortalama 20-30 ton kuru madde) ve 4 karbonlu organik bileşikleri bağlamaları nedeniyle C4 bitkileri olarak tanımlanan enerji bitkileri üzerine yapılan çalışmalar yoğunlaşmıştır. Bu bitkilere genel olarak C4 tipi bitki grubu enerji bitkileri, bu bitkilerle yapılan yetiştiriciliğe de “enerji […] read more

Mevzuat

25.02.2009: Elektrik İşleri Etüt İdaresi(EİE) Genel Müdürlüğü tarafından Enerji Kaynaklarinin Ve Enerjinin Kullaniminda Verimliliğin Artirilmasina Dair Yönetmeliğin 7. Maddesine Göre Yetki Belgesi Ve Sertifika Bedelleri Ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkinda Tebliğ(2009/3)25.02.2009 tarih ve 27152 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve 25/10/2008 tarihli ve 27035 […] read more

C4 Enerji Bitkileri Nedir?

C4 bitkileri veya C4 karbon tutulumu mekanizması bitkilerin fotosentezleri sırasında karbondioksiti tutan ve şeker oluşturan biyokimyasal mekanizmalardan biridir. Orta seviyeli bileşikleri 4 karbon atomu içerir, bu yüzden C4 bitkileri olarak isimlendirilirler. C4 bitkilerine bazı dikotiller ve Graminae familyası üyeleri ve çoğu monokotil bitkilerden örnekler verilebilir. ATP formundaki enerji girişine C4 bitkileri, C3 bitkilerinden daha çok […] read more

Biyokütle Enerjisi Nedir?

Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir. Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. […] read more